Agresja po alkoholu a relacje małżeńskie

Agresja po alkoholu a relacje małżeńskie

Kryzysy małżeńskie są bardzo ciężkimi momentami w życiu i niestety często łączą się z początkiem nadużywania alkoholu bądź powrotem do nałogu. Szczególnie jest to spotykane, kiedy osoba będąca z kimś w intymnym związku, zaczyna cierpieć z powodu poczucia krzywdy i obniżonej samooceny. Jeśli relacje małżeńskie nie ulegną poprawie, bardzo trudno jest wyjść z towarzyszącego im alkoholizmu. To właśnie zachowanie osób będących w związku, wobec siebie nawzajem, determinuje jaki będzie ich stosunek do nadużywania substancji. Zwłaszcza, że alkoholik doskonale manipuluje uczuciami, a zachowanie alkoholika wobec żony jest wyrazem manipulacji. 

Współuzależnienie i manipulacja w związku

Jeśli w relacji istnieje już problem uzależniania u jednej z osób, u drugiej uruchamia się relacja współuzależnienia. Zwłaszcza, że można zaobserwować do jakiego stopnia alkoholik manipuluje żoną bądź odwrotnie. Zakładając, że mąż jest osobą pijącą, często zauważa się jak w odpowiedzi na to uzależnienie, żona układa swoje plany i zakres zadań. Osobie uzależnionej nie są powierzane obowiązki wymagające zorganizowania i odpowiedzialności, szczególnie jeśli mają związek z finansami bądź opieką nad dziećmi. Rola alkoholika zostaje umniejszona i zaczyna on czuć się jeszcze bardziej niepotrzebny, z drugiej strony nie ma co robić i pije choćby z nudów. Podczas  leczenia współuzależnienia trzeba zwrócić więc uwagę nie tylko na zachowanie osoby nadużywającej substancji, ale też na postawy otoczenia, które podtrzymują lub usprawiedliwiają zachowania związane z piciem. 

Kiedy pojawia się agresja po alkoholu 

Dużo uwagi poświęca się problemowi narażania się na poważne problemy osób, które zbyt dużo piją. Ważne jest również jak duże zagrożenie jednocześnie stanowią dla otoczenia. Ponad połowa wypadków notowanych w ruchu drogowym ma swoje podłoże w alkoholu, zarówno jeśli chodzi o jazdę w stanie upojenia jak i na kacu. Alkohol ma również swój udział w dużym odsetku morderstw, napadów i gwałtów. Znaczna liczba samobójców targa się na swoje życie pod wpływem alkoholu bądź innej substancji psychoaktywnej.  To samo tyczy się bardzo szerokiego zagadnienia przemocy domowej.

Negatywne skutki alkoholizmu

Rozliczając negatywne skutki zespołu uzależnienia od alkoholu należy wyjść daleko dalej poza śmiertelność i choroby spowodowane wyniszczeniem organizmu. Istotne są również konsekwencje mocno ryzykownych zachowań, jakie są charakterystyczne dla ludzi pod wpływem alkoholu. Statystycznie wśród mężczyzn najczęściej dochodzi do zgonów niemających bezpośrednich przyczyn biologicznych: z powodu wypadków, upadków i utonięć, ale też samobójstw oraz pobić. U kobiet są to głównie same urazy. To właśnie osoby pijane najczęściej zaczepiają obcych i wdają się z nim w niepotrzebne spory, często zakończone bójką.

Kryterium utraconych lat życia w ocenia alkoholizmu

Dodatkowym kryterium jakie należy podać są utracone lata życia, ich głównym powodem u mężczyzn są urazy, przemoc i marskość wątroby. U kobiet dodatkowo dochodzi kryterium bycia ofiarą przemocy, której sprawcami często są osoby, z którymi spożywały alkohol. Główną przyczyną hospitalizacji w młodszych grupach są przygodne wypadki, w grupach starszych zaburzenia psychotyczne. 

Co czuje alkoholik jak nie pije

Z jednej strony kładzie się bardzo duży nacisk na to, że alkoholizm i inne uzależnienia są zaburzeniami chorobowymi, nie oznacza to jednak że uzależniony jest biernym obserwatorem. Oceniając postawę osoby bliskiej, która ma problem, należy spróbować choć w minimalnym stopniu być obiektywnym i mocno jej nie obciążać negatywnymi opiniami, ale też nie traktować nałogu w sposób pobłażliwy. Zachowania nałogowe są jednym z najbardziej wszechobecnych i uporczywych problemów zdrowia psychicznego we współczesnym społeczeństwie. Najlepiej zbadanym i widocznym jest uzależnienie od spożywania napojów wyskokowych. 

W trakcie okresów abstynencji osoba uzależniona może być dużo bardziej wrażliwa, jednak nie znaczy to, że jest to okres, w którym całkowicie powinniśmy się jej podporządkować. Należy pamiętać, że okres trzeźwości jest najlepszym punktem, z którego możemy wyjść jeśli chcemy nakłonić osobę bliską do leczenia odwykowego.

Obserwacja a rozwój choroby alkoholowej

Nawet w środowisku domowym zaobserwowanie problemu alkoholowego może nie być łatwe. Rozwój choroby może mieć bowiem przebieg „płynny” lub „nieregularny”. Niektórzy alkoholicy miewają bardzo długie przerwy między okresami picia, czasami sięgają one nawet kilku lat. Taka abstynencja może być myląca i zazwyczaj kończy się w momencie wystąpienia poważniejszych problemów bądź kryzysu w małżeństwie. 

Należy więc zwrócić uwagę, kiedy pojawiają się niepokojące symptomy, które mogą rozwinąć się w uzależnienie. Czy nasz współmałżonek zapija stres i niepowodzenia związane z pracą, czy też raczej zdarza mu się wypić dwa piwa za dużo, kiedy jego ulubiona drużyna wygra mecz. Alkoholizm jest chorobą, która pięć razy częściej dotyka mężczyzn, ale to nie znaczy że nie może dotknąć kobiety. Nie można sobie pobłażać tylko dlatego, że pije się alkohole słabsze, ale za to częściej, czy dlatego że panuje przekonanie: skoro wszyscy piją to również ja powinienem. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY