Choroba alkoholowa objawy

Choroba alkoholowa objawy

Choroba alkoholowa daje objawy typowe dla uzależnień. Głównie można zaobserwować koncentrację całego życia wokół przedmiotu uzależniania i brak panowania, w przypadku alkoholizmu, nad piciem. Chory poświęca to co było dotychczas dla niego ważne na rzecz swojego nowego zajęcia i zupełnie nie liczy się z kosztami ani konsekwencjami swojego postępowania.  

Objawy choroby alkoholowej a moralność 

Istotną kwestią w chorobie alkoholowej jest problem z kierowaniem się własnymi normami moralnymi. Z jednej strony pozostają one zakorzenione w psychice i przywiązanie do nich jest widoczne w fazie występowania u chorego negatywnych emocji. W związku z mechanizmem rozpraszania i rozdwajania JA, w okresie negatywnym chory widzi swoje życie jako pasmo klęsk i stawia samego siebie w stan oskarżenia. Jest to również moment rozliczenia się ze swoimi postawami w momencie bycia pijanym. Stan ten często występuje w trakcie odstawienia. 

Z drugiej strony występują momenty euforii i ogólnego zadowolenia oraz przewartościowywania siebie. Stan ten często występujący w trakcie upojenia i jest bardzo sprzyjający zupełnemu zapominaniu o wyznawanych wartościach. Osoba jest podatna na znaczne wykraczanie poza granice przyjętych przez siebie norm. Oczywiście prowadzi to w momencie wahania i przejścia w stan załamania formy do kolejnych wyrzutów i problemów z wizerunkiem samego siebie. Swoisty dualizm opiera się tutaj na posiadaniu zakorzenionych norm, w które mocno się wierzy przy jednoczesnym niestosowaniu się do nich. Rozsypywanie się spójnego widzenia własnej osobowości utrudnia postępowanie w zgodzie ze sobą. 

Czym jest duma alkoholika

Jeśli sprzeczność między zakorzenionymi wartościami a własnym postępowaniem jest duża pojawia się w psychice chorego chęć ratowania samego siebie. Przyjmowanie negatywnych opinii o sobie oraz interwencje mające na celu przerwanie alkoholowego ciągu ze strony bliskich jest upokarzające. Z drugiej strony buduje w chorym opór. Paradoksalnie nie udając się na leczenie osoba uzależniona może czuć dumę, że nie dała się wpływom innym i nie złamała się, pozostała sobą – osobą pijącą. Jeśli osoba taka nie zostanie skierowana na leczenie, może w nieskończoność się opierać i odczuwać złudną satysfakcję z tego powodu.

Skutki nadużywania alkoholu

Utrzymywaniu się stanu nałogu towarzyszą czynniki wewnętrzne, takie jak: choroby o podłożu somatycznym i psychicznym, które z jednej strony powodują sięganie po kieliszek, z drugiej po odstawieniu znacznie się nasilają; uszkodzenie organizmu, nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu przeciążonych dawkami trującej substancji narządów; nieumiejętność odnalezienia się w życiu i funkcjonowania w społeczeństwie, nawarstwiające się problemy osobiste. Wszystko to przekłada się na zewnętrze skutki: po wytrzeźwieniu trzeba zmierzyć się z tym co stało się po pijaku, stan upojenia alkoholowego jest stanem podwyższonego ryzyka, dlatego też bardzo często naraża chorego na negatywne konsekwencje. 

Złe samopoczucie po alkoholu

Wraz z częstym piciem, zachodzą trwałe zmiany elementarnej struktury psychofizycznej jednostki. Można zaobserwować je w nietypowych reakcjach emocjonalnych, osłabionej aktywności umysłowej oraz w określaniu tożsamości, poczuciu własnej wartości ale też wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie. Zmiany w centrum osobowości często prowadzą do zachwiania się pewności co do własnego ja, mojego miejsca w społeczeństwie, co znacznie sprzyja uczuciu zagubienia i społecznego ostracyzmu. Alkoholik czuje się odrzucony i zaniedbany a często skrzywdzony przez cały otaczający go świat na czele z osobami bliskimi, które w jego mniemaniu są winne temu, że pije. Złe samopoczucie po alkoholu może występować już podczas bycia pod wpływem, ale też objawiać się dopiero w fazie trzeźwienia. Są to epizody bardzo niebezpieczne dla psychiki chorego, może on w tym okresie podejmować bardzo nierozważne decyzje, ale też działać na szkodę swoją i innych. 

Kiedy zaczyna się alkoholizm

U części przyszłych alkoholików można stosunkowo wcześnie wychwycić specyficzne reakcje na alkohol. Są to m.in. wysoki poziom tolerancji na spożywaną substancję, powszechnie nazywany „mocną głową”; działanie euforyczne na samopoczucie, dużo większe niż u innych osób, ale też brak wstrętu do smaku niektórych mocnych alkoholi, które co do zasady nie należą do smacznych. Oczywiście są to tylko czynniki sprzyjające, nie należy zakładać, że każdy kto czuje się odprężony po lampce szampana, zostanie w przyszłości alkoholikiem. 

Ludzie mają różne powody do picia, większość z nich wykorzystywana nieczęsto jest dość niewinna. Jeśli jednak mamy do czynienia ze stanem uzależnienia, znamienne jest to, że powody przestają być istotne. Powodem do picia jest uzależnienie od picia, życie staje się wokół niego skoncentrowane. Jeśli dostatecznie długo nie podejmie się leczenia, zazwyczaj dochodzi się do momentu, gdzie już nawet się tych powodów nie szuka, tak samo jak nie szuka się osób które będą w piciu towarzyszyć. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY