Głód alkoholowy

Głód alkoholowy

Uzależnienie od substancji psychoaktywnej zostało sklasyfikowane za pomocą kryteriów DSM-IV jako zaburzenia na tle nałogowym oraz nadużywania. W pierwszym przypadku u chorego rozwinął się wynikający ze złego przystosowania wzorzec używania substancji, które to prowadzi do uszkodzeń organicznych i rozległego cierpienia. Pojawiają się:

  1. Tolerancja, którą można określać jako:
  • potrzebę znacznego zwiększenia dawki w celu osiągnięcia pożądanego efektu lub objawów zatrucia,
  • słabsze działanie substancji na chorego w momencie przyjmowania stałych dawek.

      2. objawy odstawienne alkoholu inaczej nazywane abstynencyjnymi:

  • wykazywanie typowego zespołu abstynencyjnego z uporczywym głodem alkoholowym, 
  • jednostka przyjmuje substancję po to aby uwolnić się od pragnienia.

     3. Substancja jest przyjmowana częściej i w większych ilościach niż było to początkowo planowane.

     4. Pojawiają się próby poradzenia sobie z nałogiem, kontrolowania go, często odczuwana jest bardzo silna potrzeba, żeby tego dokonać. 

    5. Cały dzień chorego zogniskowany jest wokół picia i leczenia jego skutków. 

    6. Dotychczasowe hobby, czasami i praca zostają zastąpione przez przedmiot nałogu.

    7. Mimo świadomości tego jak źle działa substancja na organizm, jest ona nadal przyjmowana. 

Na czym polegają objawy głodu alkoholowego

Głód alkoholowy to nagła i niemal nieodparta potrzeba napicia się. Może występować zarówno u osób będących w alkoholowym ciągu jak i u wielkoletnich abstynentów. W trakcie doświadczenia takiego stanu, mózg alkoholika skierowany jest wyłącznie na przedmiot uzależnienia. W przypadku osób, które są po odwyku prowadzony dzienniczek głodu alkoholowego pozwala na późniejszą analizę co sprawia, że chcą powrócić do nałogu. Mechanizm uzależnienia zakłada, że spożywanie substancji jest zawsze skorelowane z bodźcem, który może stanowić sytuacja, osoba czy nawet zapach. 

Do głównych objawów głodu alkoholowego należą:

  • natrętne myśli o piciu, wszystko się z nim kojarzy i wszystkie działania do niego prowadzą;
  • niepokój;
  • odczuwanie silnego lęku,
  • rozdrażnienia i irytacja połączone z wyjątkową chwiejnością nastroju,
  • brak energii i niemożliwość skupienia się na jednej rzeczy, osłabienie i niska produktywność.

Objawy występujące zarówno po odstawieniu jak i w tracie picia

Niektóre objawy uzależnienia od alkoholu mogą występować zarówno w trakcie ciągu jak i niedługo po jego zakończeniu. Jednym z nich jest drżenie rąk po alkoholu. Jeśli nagle przerwie się ciąg alkoholowy organizm po 24 do 72 godzin zareaguje drżeniem kończyn. Podobny objaw występuje również u osób, które piją nieustannie, mają problem z utrzymaniem prostej postawy, trzęsą im się ręce i nie mogą wykonywać precyzyjnie czynności manualnych. W niektórych przypadkach problem ze stabilizacją kończyn występuje nawet niezależnie od uzależnia, podczas nieczęstego sięgania po alkohol. 

Stan po spożyciu alkoholu

Innym objawem, który może wystąpić w tych dwóch stanach, jest bardzo niebezpieczne majaczenie alkoholowe. Najczęściej dochodzi do niego w wyniku nagłego odstawienia alkoholu, zdarza się jednak również osobom, które już nazbyt długo pozostają w ciągu. Charakterystyczne dla tego stanu są: potliwość, halucynacje, omamy, możliwe problemy z oddychaniem i kołatanie serca. Stan delirium alkoholowego wymaga hospitalizacji, gdyż jest realnym zagrożeniem zarówno dla życia chorego, jak i w wypadku wystąpienia napadów agresji, dla jego otoczenia.

Jak walczyć z uzależnieniem i zapobiegać nawrotom

Do największych problemów leczenia alkoholizmu należy duże prawdopodobieństwo nawrotów. Wskaźniki wyleczeń nie są niestety równoznaczne z ilością osób, które faktycznie pozostają w trzeźwości do końca życia. Tyczy się to zarówno osób, które leczą się w kierunku ograniczania picia, jak i tych których celem jest całkowita abstynencja. Niezwykle więc istotne jest wybranie ośrodka, który dostatecznie dużą wagę przywiązuje do szkolenia pacjentów z technik panowania nad swoimi decyzjami. Terapia musi być poszerzona o zdobycie umiejętności określania życiowych celów i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. Wysokie poczucie własnej wartości jest w stanie w dużej mierze uchronić przed ponownym upadkiem. Budowanie świadomości osoby uzależnionej, co do istoty i struktury jej nałogu, jest podstawą do właściwej oceny sytuacji narażającej na powrót do spożywania alkoholu. 

Sukces a odstąpienie od abstynencji

Kontrolowanie swojego stosunku do picia daje naturalne poczucie satysfakcji. Jeśli od dłuższego czasu panuje się nad sytuacją, można jednak zacząć w pewien sposób sobie pobłażać i podejmować ryzykowne zachowania. Tracąc czujność można nie zauważyć stopniowego procesu, w którym coraz częściej dążymy do zdarzeń, których finałem kiedyś było spożywanie alkoholu. Może to doprowadzić do nagłego i niespodziewanego wpadnięcia w ciąg alkoholowy, który wytrąci z ręki stery osobie zupełnie na to nieprzygotowanej. Według teorii poznawczo-behawioralnej raz uzależnieni od czegoś będziemy podejmować szereg drobnych decyzji aby ponownie wkroczyć na drogę nałogu. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY