Islam

Kim był założyciel Islamu?
Założycielem Islamu był Mahomet. Urodził się około 570 roku w Mekce i pochodził z szanowanego i wpływowego plemienia Kurajszytów. (k. 2; str. 38) Wcześnie stracił rodziców i został adoptowany przez dziadka, a potem przez stryja. (k. 1; str. 11). Z powodu trudnej sytuacji w domu musiał pracować i został pasterzem. Cieszył się bardzo dobrą opinią uczciwego pośrednika handlowego. Pewnego razu, kiedy Mahomet miał 25 lat usłyszała o nim pewna bogata wdowa Chadidża, która szukała kogoś, kto by zajął się jej interesami. Ostatecznie zatrudniła go, a po pewnym czasie pobrali się. (k. 2; str. 40). Mając 40 lat wszedł na drogę mistycznych doświadczeń i postanowił poświęcić się, by doprowadzić wszystkich do poznania jednego boga. Głosił to co zostało mu objawione. (k. 1; str. 11) Zmarł w wieku 63 lat, 8 czerwca 632 roku. (k. 2; str. 51)
Miejsce, czas i okoliczności rozpoczęcia wyznawania Islamu
Islam narodził się na Półwyspie Arabskim, a dokładniej w dwóch miastach: Mekce i Medynie. Lata pomiędzy rokiem 610 a 632 uważa się za początek Islamu. (k. 1; str. 11)
W 610 roku Mahomet otrzymał objawienie od anioła Gabriela, w którym dowiedział się, że jest prorokiem i wysłannikiem Allaha. Został poinformowany o tym jak się modlić, sprawować odpowiednie obrzędy oraz o znaczeniu i sztuce recytacji jako środku zbliżania się do boga. (k. 2; str. 44) Otrzymał również polecenie by iść i ostrzegać ludzi przed nadchodzącym sądem bożym. Jego wypowiedzi i postępowanie stały się wytyczną dla wiernych. (k. 3; str. 58)
Ilu jest bogów w Islamie?
W Islamie jest tylko jeden bóg – Allah „Nie ma boga, jak tylko Bóg, a Mahomet jest jego prorokiem”. Przemówił on do ludzi poprzez Koran. (k. 4; str. 320). jest on najwyższym władcą, stworzycielem wszystkiego. Można go poznać poprzez zadumę i medytację. (k. 5; str. 24)
Jak wygląda życie po śmierci?
Na każdego czeka Sąd Ostateczny. Każdy czyn, ruch czy nawet myśl, wszystko zapisywane jest w rejestrze. W Dzień Sądu wszyscy zostaną zebrani. Ludzie, którzy będą mieli dobry zapis, otrzymają odpowiednie nagrody oraz zostaną serdecznie przywitani w raju. Natomiast posiadający zły rejestr będą ukarani i czeka na nich piekło. (k. 5; str. 33)
W niebie panuje wieczne bezpieczeństwo, owoce, napoje i cnotliwe kobiety. Mężczyźni będą mogli siedzieć na kanapach, pić wino i obserwować piękne dziewice. Niektórzy otrzymają również materialne nagrody takie jak: rezydencje, trony, rzeki i żywność, ale również duchowe nagrody jak: rozkosz, pokój, radość, satysfakcja. Dusza będzie kompletna i zadowolona.
W piekle obywają się wieczne tortury a ból ludzi jest ciągle przedłużany. Do kar należą między innymi picie wrzącej, cuchnącej wody czy noszenie ubrań pokrytych łatwopalną smołą. Ludzi będą pragnąć śmierci, lecz jej nie zaznają, ponieważ Allah pozostanie nieczuły na ich wołanie. (k. 6; str. 155-156)
Jak zasłużyć na nagrodę?
W Islamie nie ma pewności, kto zasłuży sobie na nagrodę: pójście do nieba. Dobre uczynki, wyznanie wiary i przestrzeganie wszelkich zasad mogą dawać nadzieję, na niebo, jednak nigdy tego nie gwarantują. Allah wyśle do nieba i do piekła kogo chce, wszystko jest zależne od jego woli. Wszystko okaże się na Sądzie Ostatecznym. (k. 6; str. 24-25)
Do czego zobowiązany jest wyznawca Islamu?
Wyznawca Islamu jest zobowiązany do wypełniania pięciu zasad Islamu, przede wszystkim połączenie wiary z praktyką.
1.Wyznanie wiary (szahada) – „Nie ma boga, jak tylko Allah, a Mahomet jest posłańcem Allaha” jest fundamentem wyznawcy Islamu.
Modlitwa (salat) – Modlitwa stanowi najwyższą formę oddawania czci Allahowi. Podczas modlitwy wyznawcy zobowiązani są do tzw. ablucji czyli oczyszczenia siebie. Wymaga to trzykrotnego obmycia rąk do nadgarstków, trzykrotnego opłukania ust, oczyszczenia nosa przez wciągnięcie wody trzy razy, umycia twarzy od czoła do brody i od ucha do ucha, umycia przedramion do łokci trzy razy, przejechania mokrą ręką ponad całą głowa oraz umycia najpierw lewą potem prawą stopę do kostek. Wysłuchania modlitwy przez Allaha można się spodziewać, tylko wtedy kiedy jeśli wyznawcy są czyści fizycznie. Modlitwa jest raczej zewnętrznym aktem, który jest przesycony formalnymi procedurami. Powinna być odmawiana co najmniej pięć razy dziennie.
Jałmużna (zakat) – wyznawcy Islamu są zobowiązani do oddawania 2,5% swojego dochodu, pod odliczeniu niespłaconych długów. Jałmużna oczyszcza z chciwości i samolubstwa. Poprzez to wyznawcy maja nadzieję, że zostaną wynagrodzeni przez Allaha.
Ramadan: post (saum lub sawn) – W miesiącu Ramadan Mahomet otrzymał pierwszy raz objawienie Allaha w formie Koranu, dlatego został ustalony specjalny czas na uwielbienie Allaha. Wyznawca Islamu powstrzymuje się od jedzenia, picia, palenia i stosunku seksualnego od wschodu do zachodu słońca. Ten czas ma być przeznaczony na czytanie Koranu i uwielbieniu. Nie przystąpienie do postu bez uzasadnionego powodu (np.: choroba, ciąża) jest grzechem niewybaczalnym.
Pielgrzymka (hadżdż) – obowiązkiem wyznawcy jest odbycie pielgrzymki do Mekki i odpowiednie duchowe i psychiczne przygotowanie. Pierwszym etapem jest okrążenie siedem razy drogi wokół wzgórz Mekki z cytowaniem Koranu i odmawianiem modlitwy. Następnie trzeba przejść 21km do równiny Arafat i stać tam od południa do zachodu słońca. Potem pielgrzymi udają się do Mina, gdzie rzucają siedem kamieni, a następnie składają w ofierze zwierzę. Po tych czynnościach wracają do Mekki, by powtórzyć bieganie siedem razy od wzgórza do wzgórza. Celem pielgrzymki jest przebaczenie grzechów. Hadżdż ukazuje, że by dostać się do nieba potrzeba ciężkiej pracy, medytacji i łaski Allaha. (k. 6; str. 123-135)
Jakie nastawienie ma bóg do wyznawcy?
W stosunku Allaha do wyznawcy nie ma intymności ani życzliwości. Allah jest dalekim władcą. Allah przebacza tylko nawracającemu się muzułmaninowi, jednak wszelkie skutki grzechów spadają na wyznawcę, który przychodzi do Allaha z nadzieją na zmniejszenie kary. Allah jest zażartym wojownikiem, który w odpowiedzi na zwycięstwo, może zdecydować się na miłosierdzie. Wola Allaha jest suwerenna, a jego dobroć wybiórcza. On sam wybiera spośród swoich wiernych, kto zasługuje na nagrodę. (k. 6; str. 121, 266-267)
Jak można porozumiewać się z bogiem?
Właściwie nie można bezpośrednio porozumieć się z Allahem. Posiada on wybranych swoich proroków, którzy przekazują przesłanie Allaha, jednak jest to raczej jego monolog niż dialog.. Allah nie objawia się osobiście (k. 6; str. 153)
Czy Islam ma spisane normy?
Według Islamu Koran jest dosłowną kopią ostatecznego objawienia od Allaha przekazanego przez anioła do Mahometa, które były już dawno w niebie. Mahomet otrzymywał objawienia przez 23 lata. Prorok dyktował sekretarzom słowa, które usłyszał. Uważa się, że Koran tylko w języku arabskim zawiera w pełni słowa Allaha, tylko w tym języku można w pełni je zrozumieć. Koran składa się z 114 sur (rozdziałów) a te z wersetów-aja. Jest on uporządkowany według długości sur, najdłuższe rozdziały znajdują się na początku Koranu. (k. 3; str. 48)
Jaki jest stosunek Islamu do samobójstwa, aborcji, homoseksualizmu, czarów?
Samobójstwo – Islam uważa odebranie sobie życia za jeden z największych grzechów, który prowadzi do duchowej wędrówki (wikipedia)
Aborcja – Islam nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na temat aborcji. Jedne szkoły prawne dopuszczają aborcję do 120 dnia płodu, inne do 40 dni jeszcze inne nawet do 3 miesięcy. Miało to związek z tym, od kiedy można mówić o istocie ludzkiej. W wielu krajach muzułmańskich aborcja jest zakazana. Dopuszcza się jednak wyjątek kiedy życie matki jest zagrożone.(k. 3; str. 8)
Homoseksualizm – związki tej samej płci są w Islamie potępiane. Grożą za to sankcje a nawet niekiedy kara śmierci. (k. 3; str. 31-32)
Czary – Muzułmanie wierzą w realność magii i zabraniają jej (wikipedia)
Rola kobiety i jej wartość w Islamie
Według Islamu i na podstawie Koranu kobiety są gorsze od mężczyzn, są nawet genetycznie i prawnie gorsze. Uważa się, że kobiety są szkodliwe dla mężczyzn i nieczyste z natury. Jest niższym stworzeniem dlatego posiada mniej praw i przywilejów w muzułmańskim społeczeństwie. Przy podziale dziedzictwa kobieta otrzymuje połowę tego co mężczyzna. Prawo Islamskie poniża kobiety zabraniając jej popatrzeć mężczyźnie prosto w oczy, noszenia butów, które słychać a nawet zabrania się im zdobywać wykształcenia.
Kobieta jest własnością mężczyzny. Jej obowiązkiem jest zaspokajanie potrzeb seksualnych swojego męża. Jest traktowana jako przedmiot seksualny. Nie pozwala się jej rozwieść z mężem, ale mąż może się z nią rozwieść. Koran dopuszcza również stosowanie kar fizycznych na kobietach, których zachowanie nie podoba się mężowi.(k. 6; str. 138-139,141-144)
Czym Islam wyróżnia się spośród innych religii?
Islam jako jedyna religia zabrania spożywania alkoholu.
Tylko w islamie post tak zwany ramadan trwający 30 dni jest obowiązkiem muzułmanina. Jest traktowany jako ochrona przed karą Allaha. Postowi musi towarzyszyć jałmużna, inaczej nie będzie on uznany.
Ponadto jedynie muzułmanie muszą modlić się 5 razy dziennie, o określonych porach dnia i nocy. Najczęściej rozkłada do tego specjalny dywanik, kieruje swoją twarz w stronę Mekki i wykonuje pokłony, pewne gesty i odmawia wersety (wikipedia).

Bibliografia:

k. 1 – Giorgio Paolucci, Camille Eid: Islam sto pytań odpowiada Samir Khalil Samir. Warszawa, 2014. ISBN 83-211-1686-8
k. 2 – Michael Jordan: Islam historia religii i kultury. Warszawa, 2004. ISBN 83-7391-120-0
k. 3 – Monika i Udo Tworuschka: Islam mały słownik. Warszawa, 1995. ISBN 83-85762-59-0
k. 4 – Praca zbiorowa: Religie świata-Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, 1996. ISBN 83-05-12755-9
k. 5 – Hammudah Abdalati: Spojrzenie w Islam. Polska, 1993. ISBN 83-914797-5-7
k. 6 – Ergun Mehmet Caner, Emir Fethi Caner: Islam bez zasłony. Gorzów Wielkopolski, 2007. ISBN 978-83-89634-41-2

Mapa wyznawania Islamu

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY