Jak funkcjonują dorosłe dzieci alkoholików

Jak funkcjonują dorosłe dzieci alkoholików

Alkoholizm jako taki nie jest chorobą genetyczną. Oczywiście pewne uwarunkowania biologiczne, w tym cechy charakteru, mogą wpłynąć na to, że ktoś ma większą skłonność do ulegania nałogom, ale zawsze jest to tylko jeden z czynników, które mimo iż zupełnie odrębne, to działają ze sobą w korelacji. Dużo istotniejszą bazą do powstania zależności są czynniki społeczne, w tym środowisko domowe. To w jaki sposób podchodzi się do tematu używek kształtuje w dużym stopniu stosunek do nich u dziecka. Zjawisko  współuzależnienia kładzie się często cieniem na dorosłe życie. Istotne jest to, że wychowani w rodzinach dysfunkcyjnych, z dużo większym prawdopodobieństwem będą wprowadzać elementy tej dysfunkcji do swojej codzienności. Nie jest to jednak zasada. Część osób charakteryzowanych jako DDA nie ma żadnych objawów i układa sobie relacje rodzinne w całkiem poprawny sposób. Jeśli nie jesteś pewien czy dotyka cię ten problem wypełnij test na syndrom DDA.

Typowe objawy dla DDA i powody ich powstania

Dziecko wychowywane w rodzinie z problemem alkoholowym wypracowuje w sobie mechanizm obronny, który pozwala mu poradzić sobie z codzienną sytuacją. Skupiony na swoim nałogu rodzic,, bądź rodzice, wykazują zazwyczaj niewielkie zainteresowanie stanem emocjonalnym a często i materialnym swojego potomstwa. Długotrwały stres wywołany sytuacją w domu często skutkuje występowaniem Zespołu Stresu Pourazowego w życiu dorosłym. 

Jeśli w gospodarstwie jest więcej niż jedno dziecko, a rodzic nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jedno z nich, najczęściej najstarsze, musi bardzo szybko wydorośleć i wziąć odpowiedzialność za swoje rodzeństwo. Prowadzi to do wyzucia z radości i beztroski, jakim powinien być okres dorastania i generuje deficyt w sferze odczuwania przyjemności. Zbyt wczesne przejęcie odpowiedzialności może też objawiać się odczuwaniem konieczności nadmiernej kontroli, brania na swoje barki zbyt wiele,  chorobliwym perfekcjonizmem. 

Objawy charakteryzujące dorosłe dzieci alkoholików a poczucie winy

Typowym dla alkoholików zagraniem jest manipulowanie emocjami, poprzez przerzucanie odpowiedzialności za swoje postępowanie, na członków rodziny. Przy silnym współuzależnieniu może się zdarzyć, że nie tylko sam uzależniony ale również drugi rodzic będzie wiązał problem nadużywania, z według siebie niewłaściwym, zachowaniem dziecka. Dzieci są na takie sugestie bardzo podatne i wytworzone poczucie winy, może zakorzenić się w ich psychice na zawsze. Jako dorosłe osoby, nie doceniają swoich sukcesów, potrzebują wzmacniać poczucie własnej wartości kolejnymi osiągnięciami, które jednak w ostatecznym rozrachunku wcale nie muszą prowadzić do poprawy sytuacji życiowej.

Syndrom dziecka alkoholika to również ciągły brak poczucia bezpieczeństwa. Niezależnie od przebiegu życia oraz jego jakości osoba odczuwa permanentny lęk o przyszłość, o to czy nie wydarzy się jakieś nieszczęście, czy nie zostanie opuszczona. Dysfunkcja ta rodzi się z braku stabilizacji w domu rodzinnym. Rodzic, który pije ciągle zmienia swój nastrój w zależności od tego w którym momencie trzeźwienia się znajduje. Ta karuzela emocji przechodzi na dziecko, które nie może być pewne żadnej reakcji. Brzemienny w skutkach jest też brak konsekwencji i nie możliwość wprowadzenia jasnych zasad postępowania z uwagi na niestabilność rodzica. 

Cechy jakie wykazują dorosłe dzieci alkoholików relacjach

Dzieci pochodzące z domów z problemem alkoholowym są przyzwyczajone do bycia na drugim planie. Dzieciństwo to zazwyczaj czas czekania na uwagę, zainteresowanie czy czułość. Bardzo mocno odbija się to na ocenie własnej wartości, generuje poczucie odrzucenia, niezaspokojoną potrzebę miłości, na którą się czeka, ale której się nie dostaje. Ten deficyt opieki i wpojenie bezwartościowości może katastrofalnie wpływać na relacje z innymi ludźmi. Przede wszystkim pojawia się problem z zaufaniem co do tego, że zostanie się zaakceptowanym. Jeśli to nastąpi rodzi się kolejna przeszkoda, tym razem w postaci lęku przed odejściem osoby, która okazała zainteresowanie. Balansowanie między próbą zachowania obojętności a chorobliwą potrzebą przeżycia prawdziwej przyjaźni czy miłości, prowadzi często to wypaczonych wizji relacji międzyludzkich i tracenia osób, na których najbardziej choremu zależy.

Zaburzenia współistniejące z DDA

Nie wszystkie dolegliwości wieku dorosłego można tłumaczyć wychowaniem w rodzinie dysfunkcyjnej. Pewne zaburzenia psychiczne mogą być uwarunkowane czynnikami biologicznymi czy społecznymi, czy też następstwem nadużywania środków psychoaktywnych. Dlatego tak ważna w każdym przypadku jest indywidualna diagnoza. Przed kontaktem z terapeutą można wykonać  test na cechy jakie mają dorosłe dzieci alkoholików. Tylko dobrze postawiona diagnoza i określenie problemu pozwoli na dobranie skutecznej metody terapii i pozwoli zneutralizować zaburzenia. Nigdy nie należy dokonywać pobieżnej autooceny swojego stanu na podstawie niesprawdzonych źródeł.

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY