Judaizm

Kim był założyciel Judaizmu?
Założycielem Judaizmu był Mojżesz, postać biblijna, prowadził naród izraelski do Ziemi Obiecanej. (k. 1; str. 28)
Miejsce, czas i okoliczności rozpoczęcia wyznawania Judaizmu
Korzenie Judaizmu powstały, kiedy Abraham wyruszył z Ur chaldejskiego do Kanaanu. Kraj ten został obiecany jego potomkom. Dwa pokolenia po Abrahamie powędrowały do Egiptu. Jakub syn Izaaka otrzymał imię Izrael. Niebawem Hebrajczycy dostali się do niewoli, ale pojawił się ich przywódca Mojżesz, który przekazał im prawo i wyprowadził z niewoli. (k. 3; str. 29-30) Mojżesz otrzymał, prawo, przykazania na górze Synaj od Boga, następnie przekazał je ludowi i lud stał się narodem żydowskim przestrzegającym praw, które głosił Mojżesz. (k. 2; str. 21)
Ilu jest bogów w Judaizmie?
Judaizm wyznaje istnienie jednego Boga, który jest źródłem wszystkiego i stworzycielem wszechświata. Objawia się w przyrodzie i zdarzeniach życiowych (k. 3; str. 20, 279). Zapytany o imię, odpowiedział Mojżeszowi “Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: “Jestem” posłał mnie do was!” (k. 5; Wj 3,14).
Jak wygląda życie po śmierci?
Po śmierci grzesznicy zostaną zabrani do gehenny. Jednak ich pobyt potrwa nie dłużej niż rok. W tym czasie każdy powinien w szabat znaleźć spokój. Żydzi uważają, że Bóg nie jest w stanie skazać ludzi na wieczną karą za uchybienia podczas krótkiego życia na ziemi, on jest zbyt miłosierny.
Przyszły świat zwany Ha-olam ha-ba to miejsce, w którym wszyscy otrzymają nagrodę, a grzesznicy do niego dołączą, kiedy odpokutują winy. Charakteryzuje się tym, że dusze są bezpieczne w wiecznym mieszkaniu Boga. Będą czerpać przyjemność z przebywania w obecności Boga. Nikt nie może wiedzieć, jak wygląda ten świat, ponieważ Bóg jest niedostępny. (k. 3; str. 292-293)
Jak zasłużyć na nagrodę?
Zbawienie można osiągnąć, nie poprzez przestrzeganie nakazów dotyczących Boga, ale przez wypełnianie nakazów, które odnoszą się do bliźnich. Konieczna jest do tego bezwarunkowa miłość nie tylko do bliźnich, ale nawet do wrogów, którym trzeba pomóc, gdy zajdzie taka potrzeba. Nigdy nie można znieważać drugiego człowieka. Powinno się pomagać ubogim, ale w taki sposób, by nie czuli się zakłopotani. Jest to jedna z podstawowych zasad prawego życia. (k. 3; str. 285-286)
Do czego zobowiązany jest wyznawca Judaizmu?
Wyznawca Judaizmu zobowiązany jest do odmawiania modlitwy porannej, popołudniowej i wieczornej. Modlitwa musi płynąć z głębi serca. Trzy główne modlitwy mają takie same brzmienie przez cały rok.
W tej religii jest nakaz stosowania odpowiedniej diety w celu uświęcania swojego ciała. Nie można spożywać zwierząt, które zdechły lub zostały rozszarpane przez drapieżniki. Nie można również spożywać krwi ani tłuszczów zwierzęcych. Ponadto mięso nie może być spożywane razem z mlekiem ani nabiałem. Zakazane jest gotowanie mięsa z produktami mlecznymi i łączenie mięsa z mlekiem ani z produktami uzyskanymi z niego. Podczas jednego posiłku zabrania się jedzenia mięsa, masła i mleka jednocześnie. Dodatkowo należy używać do nich oddzielnych sprzętów (sztućce, garnki, talerze).
Obowiązkiem jest przestrzeganie wszystkich przykazań. Jednym z tych przykazań jest szabat. Jest to dzień nie tylko odpoczynku, ale również czas, w których wyznawcy nabierają duchowej odnowy. W tym dniu nie można wykonywać żadnej pracy.
W kalendarzu żydowskim istnieje dużo świąt, które obchodzą w różnych miesiącach. Święta te są dla nich ważne, ponieważ przypominają im historyczne wydarzenia, dzięki którym naród izraelski wyszedł z niewoli i zaczął wędrówkę do wolności. (k. 3; str. 341-365,407-408)
Kolejną rzeczą, do której jest zobowiązany wyznawca Judaizmu jest obrzezanie. Jest to akt religijny nakazany przez Torę, dzięki któremu wyznawca jest włączony do przymierza jakie Bóg zawarł z Abrahamem. Zabieg wykonywany jest na dziecku płci męskiej przed ukończeniem ósmego dnia życia.
Jakie nastawienie ma Bóg do wyznawcy?
Człowiek został stworzony na podobieństwo Boga i jest przez niego kochany. Jest jego współpracownikiem. Wszyscy ludzie są równi według Boga. Bóg jest jak dobry ojciec, który prowadzi swoje dzieci w miłości okazując łaskę, czasem musi je skarcić, ale to tylko w celu wychowawczym. Na ogół przebacza, ponieważ jest wyrozumiały i kocha swoje dzieci. Pozostawia możliwość samodzielnego decydowania, ale jednocześnie czuwa nad tym. (k. 3; str. 279-282)
Jak można porozumiewać się z Bogiem?
Studiowanie Tory łączy Żyda z wolą i myślą boga a czynności rytualne pozwalają mu się zwrócić do Boga. Okazuje posłuszeństwo woli boga wypełniając micwę czyli przykazanie Boże, które jest rodzajem wytycznej zawierającej w sobie wszystkie dziedziny życia. Micwa jest punktem styczności człowieka z Bogiem. Żyd może zwracać się bezpośrednio do Boga własnymi słowami. (k. 4; str. 35, 347)
Czy Judaizm ma spisane normy?
Judaizm oparty jest Torze czyli Pięcioksięgu Mojżesza w Piśmie Świętym. Tora traktowana jest jako świętość, źródło wszelkiej mądrości ale również jest symbolem przynależności Żydów do wspólnoty. Tora powinna być spisana odręcznie i jest trzymana w szafie w synagodze i wyjmowana do publicznego czytania. Tradycja żydowska głosi, że poza Torą pisaną, Bóg objawił Żydom Torę ustną na Synaju, która została wyłożona w Misznie i Talmudzie. Miszna została spisana około 200 n.e. pod redakcją żydowskiego patriarchy Jehudy. Talmud został opublikowany w 500 roku n.e. (k. 3; str. 225-227, 271-272)
Jaki jest stosunek Judaizmu do samobójstwa, aborcji, homoseksualizmu, czarów?
Samobójstwo – Osoby, które odebrały sobie życie, chowane są na osobnych cmentarzach. Samobójstwo jest czasami akceptowane przez prawo, ale asystowanie w nim surowo zabronione (wikipedia)
Aborcja – Według prawa żydowskiego usunięcie płodu jest zabronione, jednak nie jest to traktowane jak zabójstwo. Dopuszcza się dokonanie aborcji w przypadku, gdy życie matki jest zagrożone. (k. 1; str. 138)
Homoseksualizm – Judaizm jednoznacznie potępia wszelkie związki partnerskie tej samej płci. (k. 1; str. 99)
Czary – Stosowanie magii jest poważnym przestępstwem religijnym (wikipedia)
Rola kobiety i jej wartość w Judaizmie
Rola kobiety w Judaizmie zmieniała się na przestrzeni stuleci. Na początku ich miejsce życiu religijnym było bardzo skromne. Darzono je szacunkiem za ich codzienną pracę i obowiązki, jednak były dyskryminowane pod wieloma względami. Według Talmudu kobieta musiała przestrzegać zakazów natomiast była zwolniona z nakazów. Z czasem coraz więcej od nich wymagano. Nie mogły śpiewać, musiały nosić suknie , które okrywały ich ciało i zasłaniać lub golić włosy po ślubie. Studiowanie Tory jest zabronione dla kobiet. Kobiety siedzą osobno w synagogach. Z biegiem czasu kobiety dążyły do równouprawnienia. Zaczęły brać aktywny udział w życiu świeckim. Jednak w wielu środowiskach jest to trudne do wykonania. (k. 3; str. 327-335)
Czym Judaizm wyróżnia się spośród innych religii?
Naród izraelski jest jedynym narodem na całym świecie, który był i jest ciągle prześladowany i przez długi czas nie miał swojego państwa a walki o niepodległość wiązały się z wieloma problemami. Wskutek tego rozproszył się na cały świat. Podczas drugiej wojny światowej, kiedy do władzy doszli naziści nastąpiła masowa eksterminacja Żydów. Żydzi szukali kraju, który by ich przyjął jako uchodźców, lecz bezskutecznie. Przez długie lata Palestyna była zamknięta dla Żydów. W 1948 roku przyznano niepodległość państwu Izrael, jednak państwa sąsiedzkie były wrogo nastawione i zaczęły atakować Izrael. Do dnia dzisiejszego Izrael musi walczyć.
Postawa narodu, który od początku swojego istnienia narażony był na wojny i przemoc, charakteryzuje się spokojem i jest pełna nadziei. Izrael przyjął do swojego państwa jako pełnoprawnych obywateli Żydów różnego pochodzenia i rasy, choć wiązały się z tym problemy z integracją. Izrael jest nastawiony na ratowanie prześladowanych Żydów. (k. 3; str. 169-190)
Pomimo licznych wojen i rozproszenia kultura narodu żydowskiego przetrwała przez tak długi czas. Judaizm jako monoteistyczna religia był elementem łączącym Żydów na całym świecie. (wikipedia)

Bibliografia:

k.1 – Norman Solomon, Judaizm. Warszawa, 1997. ISBN 83-7180-673-6
k.2 – Herman Wouk, To jest mój Bóg. Warszawa, 2002. ISBM 83-7179-129-1
k.3 – Leo Trepp, Żydzi naród historia religia. Warszawa, 2009. ISBN 978-83-60279-37-3
k.4 – Alan Unterman, Żydzi wiara i życie. Warszawa, 2002. ISBN 83-05-13248-x
k.5 – Towarzystwo Biblijne w Polsce: Biblia. Warszawa, 2008. ISBN 978-83-85260-12-7

Mapa wyznawania Judaizmu

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY