Kiedy może wystąpić padaczka alkoholowa

Kiedy może wystąpić padaczka alkoholowa

Alkohol jest substancją, którą bardzo trudno porzucić, jeśli już przyzwyczaiło się organizm do jego regularnego przyjmowania. Objawy są tym silniejsze, im bardziej organizm jest wyniszczony. Bardzo często decyzja o zaprzestaniu picia przychodzi spontanicznie i towarzyszy procesowi trzeźwienia. Dochodzi wtedy często to wyciszenia mechanizmu odpowiedzialnego za urojenia i zaprzeczenie, po czym chory zdaje sobie sprawę ze swojego położenia. Wbrew pozorom, nie jest jednak dobrym pomysłem przejście ze stanu ciągu alkoholowego do abstynencji, w krótkim okresie czasu. Powodem jest alkoholowy zespół abstynencyjny oraz objawy mu towarzyszące, które to stany są realnym zagrożeniem dla życia.

Czym charakteryzuje się zespół abstynencyjny

Zespół abstynencyjny jest reakcją organizmu na odstawienie alkoholu, bądź znaczne i najczęściej nagłe, zmniejszenie dawki. Towarzyszą mu zarówno dolegliwości na tle psychicznym jak i problemy natury czysto biologicznej. Objawy są zależne zarówno od osoby jak i stopnia w jakim zespół występuje. Chory w trakcie odstawienia czuje silny lęk i rozdrażnienie, wydaje mu się że cały świat jest do niego wrogo nastawiony. W ostrzejszym stadium dochodzą do tego omamy, halucynacje skoncentrowane wokół małych ruchliwych zwierząt, mylenie osób i nierozpoznawanie miejsca ani czasu w jakim się znajduje. Szczegółowo objawy te zostały opisane w  systematyce delirium alkoholowego. Jednym z objawów towarzyszących jest padaczka alkoholowa.

Co to jest padaczka alkoholowa

Padaczka alkoholowa nie ma wspólnego podłoża z chorobą przewlekłą o tej samej nazwie, która powodowana jest zaburzeniami w biochemii mózgu. Oba schorzenia mają jednak podobne objawy. Napady drgawek mogą wystąpić zaraz po odstawieniu alkoholu lub po jakimś czasie od odstawienia. Długotrwałe spożywanie napojów alkoholowych, powoduje zwiększenie progu drgawkowego w organizmie. W momencie, kiedy alkoholu zabraknie próg obniży się tak drastycznie, że wywoła napad zbliżony do padaczki. Powodem wystąpienia epizodu mogą być też trwałe uszkodzenia mózgu czy braki elektrolitowe. Nie można zdefiniować jednolitych symptomów, które świadczą o tym, że zbliża się atak.

Przebieg i objawy padaczki alkoholowej

Objawy towarzyszące padaczce alkoholowej mogą utrzymywać się przez dłuższy czas, nawet jeśli utraty przytomności i silne drgawki trwają krótko. Chory cały czas odczuwa skutki odstawienia takie jak: potliwość, problemy z funkcjonowaniem układu pokarmowego, niepokój, silny lęk, stany depresyjne, zaburzenia snu, skoki ciśnienia krwi i arytmię. Dodatkowo przy samym epizodzie padaczki dochodzi do upadku z utratą przytomności oraz mocnego napadu drgawek. Zdarzenie ma charakter nagły. Podczas padaczki alkoholowej, najczęściej dochodzi do mimowolnego oddania moczu i stolca oraz uszkodzenia języka. Osoba taka wymaga udzielenia pierwszej pomocy.

Jak zabezpieczyć osobę podczas napadu padaczkowego

Padaczka alkoholowa ma objawy zbliżone do padaczki, dlatego też stanowi duże zagrożenie dla zdrowia osoby nieprzytomnej. Jeśli taki stan się pojawi należy zawiadomić lekarza i postarać się o zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa. Jeśli napad ma miejsce poza domem, trzeba to miejsce zabezpieczyć a następnie zająć się samym pacjentem. Najbardziej narażona na uszkodzenia w tym wypadku jest głowa, dlatego też należy ująć ją w dłonie i nie dopuścić by obijała się o podłoże, jednocześnie nie podnosząc do góry. Po ustąpieniu drgawek kładziemy osobę w pozycji bocznej ustalonej. Następstwem napadu może być zwrócenie zawartości żołądka. 

Jak leczy się padaczkę alkoholową

W celu ustalenia jak będzie wyglądało leczenie należy wpierw poddać pacjenta diagnostyce. W skutek upadku bądź uderzenia mogło dojść do uszkodzenia kości czaszki, stąd konieczna jest tomografia. Zaraz po podstawowych badaniach stwierdzających obecność uszkodzeń mechanicznych, powinno się podjąć kolejno kroki leczenia odwykowego. Najtrudniejszym elementem może być przekonanie chorego co do tego, że potrzebuje leczenia, choć osoba mocno przestraszona napadem może równie dobrze nie oponować. 

Jeśli chory zgodzi się na podjęcie leczenia powinien początkowo pozostać w szpitalu i poddać się detoksykacji organizmu. W tym czasie nakładać będą się na siebie objawy związane z ostawieniem, dlatego też konieczna jest stała opieka lekarska. Póki chory nie zaprzestanie przyjmowania alkoholu, nie ma możliwości podawania mu środków przeciwdrgawkowych, a tym samym nie ma szans na stałe wyleczenie. Padaczka alkoholowa nie ma w większości przypadków charakteru trwałego i ustępuje niedługo po rozpoczęciu kuracji.

Jak zapobiec występowaniu napadów drgawek po odstawieniu

Jedyną, w stu procentach sprawdzającą się metodą, na epizody drgawek jest niedopuszczenie do ciężkiego uzależnienia od alkoholu. Rozpoznanie u siebie wzrastającego pociągu do spożywania napojów wyskokowych i szybkie rozpoczęcie odwyku, daje niewątpliwie największe szanse na neutralizację skutków, jakie niesie za sobą nałóg. Warto kontrolować swoje przyzwyczajenia. Jeśli podejrzewasz, że nie do końca panujesz nad ilością wypijanego alkoholu, zachęcamy do wypełnieniatestu diagnostycznego na zależność od alkoholu. Pozwoli on na wstępną ocenę sytuacji oraz kontakt z terapeutą w razie konieczności. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY