Leczenie uzależnienie od alkoholu – od jutra nie piję

Leczenie uzależnienie od alkoholu – od jutra nie piję

Charakterystyczne dla osób nadużywających alkoholu jest stwierdzenie: od jutra nie piję. Pojawia się często w momencie trzeźwienia. Myśl ta opiera się na działaniu mechanizmu zaprzeczenia, który nie jest stanem permanentnym. Z jednej strony osoba chora odrzuca obiektywne opinie o szkodliwości alkoholu z drugiej w momencie gorszego samopoczucia widzi jak bardzo sobie szkodzi. W czasie, kiedy mechanizm zaprzeczenia nie jest aktywny do głosu dochodzi swojego rodzaju rozsądek. Pod wpływem sygnałów o szkodliwości nałogu chory zaczyna odczuwać niepokój i poczucie winy. I jest to miejsce na deklarację o zerwaniu z nałogiem i dobry moment na rozpoczęcie leczenia.

Jeśli podejrzewasz u siebie problem z alkoholem, wykonaj wstępny test diagnostyczny  lub skontaktuj się z terapeutą

Leczenie uzależnień

Leczenie odwykowe daje szansę na przetrwanie momentu, w którym poczucie winy i mocne postanowienie poprawy przekuje się w złe samopoczucie, które na nowo uruchomi pragnienie picia. Zrealizowanie postulatu: od jutra nie piję, wymaga utrzymania siebie samego w ryzach i skoncentrowania uwagi na ciągłości swojej decyzji. Aby sobie pomóc warto wybrać leczenie uzależnień, gdzie z pomocą terapeuty łatwiej można przejść przez proces detoksu a później powstrzymywania chęci powrotu do nałogu. Obecnie oferujemy również  terapię online, nie ma więc żadnych ograniczeń geograficznych.

Leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu w ośrodku jest działaniem kompleksowym, gdzie choremu pomaga się odbudować poczucie sensu życia na nowych zasadach. W początkowej fazie jest to pomoc w poradzeniu sobie ze zjawiskiem głodu alkoholowego, który powoduje utratę kontroli nad piciem. Terapeuci pomagają choremu w wyeliminowaniu nałogowego regulowania emocji za pomocą substancji zawierających alkohol. Chory musi nauczyć się na nowo radzić sobie z bólem i rozczarowaniem, które należą do podstawowych stanów emocjonalnych każdego człowieka. Ważne jest zneutralizowanie lęku przed zaprzestaniem picia, a tym samym utratą sposobu na szybkie złagodzenia cierpienia. 

Czym jest leczenie odwykowe zamknięte

Pomoc osobie uzależnionej wymaga oddziaływań psychoterapeutycznych skierowanych na kilka obszarów. U chorego muszą zostać rozwiązane problemy, które aktywizują mechanizm uzależnienia i generują stres. Pacjent powinien zyskać większą zdolność do radzenia sobie z przypadkowymi sytuacjami trudnymi i przykrymi przeżyciami. Wykorzenienie mechanizmów związanych z uzależnieniem może być procesem bardzo trudnym i wymagać leczenia odwykowego o charakterze zamkniętym. Jest to szczególnie ważne jeśli pacjent przeżywa mocne załamania, na skutek odstawienia alkoholu i negatywnego obrazu swojej osoby. Dodatkowo leczenie zamknięte jest ratunkiem dla osoby, której na skuteczne wyleczenie nie pozwoliłoby środowisko, w którym się na co dzień znajduje. 

Leczenie odwykowe zamknięte ile trwa

Tak jak w przypadku czasu potrzebnego na oczyszczenie organizmu z alkoholu, o którym pisaliśmy w artykule o wchodzeniu w uzależnienie, również w przypadku orzekania o długości leczenie zależy to od przypadku. Aby utrwalić wzorce konieczne do zwalczania nałogu, konieczne jest przebywanie w ośrodku zamkniętym przez minimum trzy miesiące. Po wyjściu z ośrodka można kontynuować leczenie ambulatoryjne, polegające na systematycznym stawianiu się w ośrodku na psychoterapię. W niektórych przypadkach jest możliwość przejścia na tryb mieszany wcześniej, zależy to jednak od rokowań danego pacjenta.

Jakie są etapy terapii uzależnień

Droga do trzeźwości zaczyna się od momentu, gdy alkoholik uświadomi sobie w jakiej jest sytuacji i postanowi, że czas ją zmienić. W ośrodku przeprowadza się detoks, który jest wstępem do oczyszczenia organizmu z alkoholu. Etap ten może łączyć się z konsultacjami z lekarzami specjalistami, które mają na celu minimalizację szkód wywołanych przez nadużywanie alkoholu oraz poprawę ogólnej kondycji organizmu.

Kolejnym etapem jest wprowadzenie terapii grupowej oraz indywidualnej, która ma na celu odbudowanie poczucia własnej wartości oraz celowości w życiu chorego. Jednocześnie należy podjąć wszelkie starania wyeliminowania mechanizmów związanych z uzależnieniem. Pacjent musi przygotować się na zderzenie z codziennością i ewentualnymi sytuacjami stresowymi, w tym konsekwencjami wcześniejszego picia. 

Rola konsultacji rodzinnych w terapii

Wsparcie ze strony rodziny oraz zaangażowanie emocjonalne zwiększają szanse na wytrwanie w trzeźwości. Rodzina pacjenta musi wykazać się dużym zrozumieniem i cierpliwością. Należy pamiętać, że z uzależnieniem współegzystuje oderwanie od rzeczywistości, w tym fałszywe odczucia w stosunku do bliskich i próby manipulowania nimi. Trzeźwy alkoholik musi wybaczyć sobie i odczuć wybaczenie ze strony rodziny. 

Alkoholizm jest chorobą chroniczną i tak naprawdę nieuleczalną. Jedynym sposobem na odcięcie się od niej jest pozostanie w trzeźwości. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY