Ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków

Ośrodki leczenia uzależnień od narkotyków

Ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków stanowi podstawę leczenia dla każdego typu przyjmowanej substancji psychoaktywnej. Narkomania jest problemem bulwersującym opinię publiczną, ale należy pamiętać, że jako problem społeczny wcale nie ogranicza się do osób reprezentujących niższe warstwy społeczne. W naszym kraju bardzo długą tradycje ma zarówno używanie opioidów przez młodych dorosłych, palenie marihuany przez młodzież jak i nadużywanie leków uspokajających i nasennych przez osoby starsze. Co za tym idzie terapie muszą mieć charakter mocno zindywidualizowany, oparty nie tylko na rodzaju substancji, ale też grupie docelowej.

Leczenie narkomana w zależności od typu uzależnienia

Zależność od opiatów

Uzależnienie od opiatów charakteryzuje się bardzo silną zależnością psychiczną i nieodpartym przymusem wzięcia kolejnej dawki. Tolerancja na narkotyk wzrasta bardzo szybko i zależność fizyczna jest w stanie się wytworzyć nawet w ciągu 2-3 dni stosowania. Objawy odstawienia charakteryzują się nadmierną pobudliwością, drżeniem, potliwością, mocnym niepokojem, bólami mięśniowymi. Do charakterystycznych powikłań należą infekcje oraz katastrofalne w skutkach zmiany w psychice chorego. Mimo wyniszczającego charakteru tego typu uzależnienia, czyste opiaty nie powodują dużych zmian w narządach. 

Zespół odstawienia nie stanowi zagrożenia dla życia a swoim przebiegiem przypomina raczej ciężką grypę trwającą około tygodnia. Jest to jednak trudne doświadczenie, również pod kątem psychicznym, dlatego wiele osób obawia się podjęcia leczenia. Stosuje się dlatego dwa podejścia: możliwość złagodzenia stanu poprzez środki farmakologiczne lub detoksykację bez udziału dodatkowych leków. Po oczyszczeniu organizmu nadchodzi trudny moment przygotowania chorego do powrotu do codziennych obowiązków i życia w abstynencji. 

Leczenie uzależnienia narkotykowego od substancji stymulujących

Do substancji stymulujących zalicza się m.in. amfetaminę, metamfetaminę i kokainę. Osoby zażywające takie substancje pozostają w stanie mocnego pobudzenia i są bardzo podatne na ryzykowne zachowania, w tym seksualne oraz problemy z prawem. Tak samo jak w przypadku opiatów są to substancje, które łatwo jest przedawkować oraz które często są wątpliwej jakości. Przewlekłe i intensywne używanie wywołuje zespół uzależnienia z bardzo dużym prawdopodobieństwem nawrotu oraz często psychozę paranoidalną. 

Leczenie rozpoczyna się od detoksu. W przypadku uzależnienia od kokainy stosuje się dodatkowo środki farmakologiczne, aby pacjent nie zniechęcił się do terapii poprzez skutki odstawienia. W przypadku amfetaminy nie stwierdzono pozytywnego działania farmakologii, w trudnych przypadkach leczenie zaczyna się nie od odstawienia amfetaminy, ale zmniejszania jej dawek. W leczeniu uzależnienia od substancji stymulujących pożyteczne są techniki poznawczo-behawioralne. Chory musi nauczyć się jak radzić sobie w sytuacjach, które wcześniej wiązał z przyjmowaniem narkotyku. W przypadku amfetaminy dodatkowo skuteczne jest leczenie doraźne. Terapia ma przede wszystkim zminimalizować prawdopodobieństwo nawrotu.

Leczenie zależności od konopi

Marihuana i haszysz nazywane są potocznie miękkimi narkotykami, w opozycji do opisanych powyżej. Nie znaczy to jednak, że regularnie przyjmowana nie stanowi zagrożenia. Środki te są niebezpieczne dla osób młodych, zaburzają w znaczny sposób funkcje poznawcze i osłabiają zdolność uczenia się. Palenie może również znacznie wyostrzyć objawy schizofrenii. 

W przypadku tego uzależnienia terapia głównie opiera się na indywidualnych spotkaniach z terapeutą. Celem jest wykorzenienie nawyku sięgania po środku psychoaktywne w celu odprężenia czy dla zabawy. Odstawienie może być trudne u osób, które nawykły do palenia niezależnie czy jest ku temu okazji i stało się ono elementem ich codzienności. 

Odwyk narkotykowy jako konsekwencja dobrej zabawy

Zaobserwowanie u siebie problemu związanego z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych może nie być proste. Nadużywanie narkotyków często jest określane jako czyność: dla zabawy, z ciekawości, okazjonalnie. Nie wyklucza to jednak coraz częstszego ryzykownego przyjmowania dużych dawek substancji. Kwestią równie istotną jest pewnego rodzaju społeczne przyzwolenie na zabawę z udziałem narkotyków, często z dodatkiem alkoholu. Tak też wygląda często recepta na dobrą zabawę prezentowana w mediach. Jeśli faktycznie dana substancja używana jest rzadko, nie uruchomi mechanizmu uzależnienia, ale w dalszym ciągu będzie widniała jako opcja w psychice. Aby sprawdzić czy ta zabawa aby nie ma już wymiaru nałogu można wypełnić test na uzależnienie od narkotyków.

Znamienny jest fakt, że w przypadku narkotyków, za każdym razem mamy do czynienia z zespołem abstynencyjnym i przykrymi konsekwencjami. Im bardziej dany środek pobudza zażywającego, tym większe prawdopodobieństwo, że po zaprzestaniu działania wywoła efekt proporcjonalnie odwroty. Z badań wynika, że już 1-2 tabletki ekstazy są w konsekwencji w stanie wywołać krótkotrwały stan depresyjny. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY