Porównanie religii świata


Porównanie chrześcijaństwa, judaizmu, buddyzmu, islamu i hinduizmu. Jak postrzega się Boga w różnych religiach świata. Jak wygląda życie po śmierci według muzułmanów, a jak według wyznawców hinduizmu. Jak należy żyć i jaka należy się za to nagroda.

Porównanie religii świata

W buddyzmie bóg nie ma większego znaczenia. Ważna jest medytacja i dążenie do tego, aby samemu stać się bogiem.

Poszukiwanie prawdziwego Boga

Muzułmanin nie ma pewności czy jego pobożne życie da mu wejście do raju, to zależy od kaprysu Allaha.

Od początku świata ludzie pozostawiają ślady swoich religijnych rytuałów. Czczenie potężnej duchowej siły jest wpisane w naturę człowieka. Nie można zaprzeczyć, że Bóg istnieje i jest potężną duchową mocą. Zagadką ludzkości jest, która religia mówi o Bogu prawdziwym.

Każda religia nakazuje żyć moralnie, a jednak tak bardzo się różnią między sobą. Każda religia ma też swoje własne zasady etyczne, dlatego to co dla jednych jest dobre, dla innych jest złe. Kto więc osiągnie życie wieczne w raju?

Moralne życie

Chrześcijaństwo odróżnia się od innych religii tym, że do raju idzie się przez wiarę, a nie przez uczynki.

Jak zdobyć życie wieczne

Judaizm odrzucił Mesjasza, dając początek dwóm nowym religiom, które czerpią z jego bogactwa.

Każda religia uważa się za tą jedyną, która daje życie wieczne w szczęśliwości. Przeczytaj, jaki pomysł na życie daje chrześcijaństwojudaizmbuddyzmhinduizm i islam.

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY