Psychoterapia online

Psychoterapia online

Terapią skuteczną wśród osób, które zauważyły u siebie problemy z alkoholem jest terapia poznawczo-behawioralna. Ma ona na celu rozwinięcie umiejętności społecznych, kontrolowania zachowania oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Aktywacji mechanizmu uzależnienia w znacznym stopniu sprzyja istnienie problemów i pewnych niestabilności emocjonalnych, z którymi nie możemy sobie poradzić. Często powstawaniu nałogów sprzyjają braki w społecznej koegzystencji, samotność i zamknięcie na świat. Jeśli zauważone zostało nadużywanie alkoholu, ale nie przerodziło się ono w regularne spożywanie z odczuwaną silną koniecznością, nadal istnieje możliwość obiektywnej oceny argumentów za i przeciwko piciu. To samo tyczy się każdego innego uzależnienia, również siecioholizmu seksoholzimu.

Terapia rodzinna i małżeńska

W tego rodzaju terapii do rehabilitacji osoby uzależnionej zostają włączeni jej bliscy, szczególnie ci na których najmocniej jej zależy. Podejście wzmocnienia środowiskowego pozwala na nakierunkowanie terapii w stronę behawioralną. Celem jest rozbudzenie zainteresowań prowadzących do abstynencji, zarówno wewnątrz domu jak i w najbliższym otoczeniu. Jeśli stan chorego jest poważny, udział współmałżonka może stanowić rodzaj terapii pomocniczej, nie zastąpi jednak indywidualnej relacji z terapeutą. W tym miejscu warto również wspomnieć, że osoby które towarzyszą uzależnionemu powinny w pewnym momencie zatroszczyć się również o siebie. Życie z alkoholikiem nie należy do łatwych i jeśli jest konieczność powinno się skorzystać z pomocy specjalisty, aby z tym nałogiem osoby bliskiej sobie poradzić. 

Uzależnienia behawioralne u nastolatków a psychoterapia

Wiele uzależnień i złych postaw wobec nich utrwala się już w wieku dorastania. Dziecko zaczyna się buntować, poddając rodzicom myśli, gdzie popełnili błąd wychowawczy. Stanowi to bardzo duże wyzwanie dla obu stron. Jeśli młody dorosły poczuje się wyobcowany we własnym domu, zaczyna szukać tego zrozumienia poza nim, często wśród innych zagubionych, nadużywając alkoholu, narkotyków czy zamykając się w świecie wirtualnym. W takim wypadku można zadać sobie pytanie, czy psychoterapia pomaga? Jak najbardziej. Jeśli nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać domowych kłopotów lepiej zgłosić się po pomoc wcześniej, niż kiedy faktycznie sytuacja stanie się dla naszego dziecka niebezpieczna. Psychoterapia online może być dobrym wyjściem, obecne dzieci przyzwyczajone są do takiej formy kontaktu i mogą czuć się bardziej komfortowo, niż gdyby miały chodzić na spotkania do gabinetu. Dodatkowo nie muszą wtedy narażać się na przypadkowe wykrycie przez rówieśników. Dla młodzieży dyskrecja może być kluczowa dla ustabilizowania się. 

Co jest ważne w psychoterapii

Aby terapia przyniosła zamierzone rezultaty należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim osoba poddawana leczeniu musi tego chcieć. Tyczy się to zarówno psychoterapii, która towarzyszy odwykowi jak i każdego innego rodzaju problemów natury psychicznej. Nie ma możliwości uzyskania pozytywnych zmian we wzorcach zachowań, jeśli chory opiera się i nie chce tych zmian w swoim życiu. Terapeuci prowadzący leczenie w naszym ośrodku, w mieście Poznań, stawiają na relację z pacjentem. Lekarz rozpoczyna cały proces od dokładnego zapoznania się z sytuacją w jakiej jest pacjent. Mogą być do tego konieczne dodatkowe badania kliniczne. 

Stan zdrowia pacjenta, również ten biologiczny jest ważny, w organizmie ludzkim nic nie pozostaje wobec siebie niezależne. Zwłaszcza, że wszelkie dolegliwości fizyczne negatywnie wpływają na odbiór rzeczywistości. W przypadku uzależnień, rzadko kiedy organizm pozostaje obojętny na podawane mu regularnie substancje. Szczególnie cierpi układ pokarmowy oraz płuca. 

Psychoterapia online a leczenie w ośrodku

Leczenie w domu, za pośrednictwem Internetu może wymagać od chorego dużo samodyscypliny. Osadzenie w kontekstach życia codziennego nieustannie naraża na dostęp do substancji stanowiącej przedmiot uzależnienia, jak również na sytuacje, które się z jej zażywaniem kojarzą. Z drugiej jednak strony odosobnienie od rodziny i pewien rygor ośrodka nie jest zalecany w każdym przypadku. Może być to szczególnie trudne dla osób młodych, ale też dorosłych, którzy mimo problemów są mocno związani ze swoim partnerem, zwierzęciem, domem. Dlatego po raz kolejny należy podkreślić, że wszelkie leczenie zaburzeń natury psychicznej wymaga indywidualnego podejścia. 

Terapia online może pozwolić choremu na pewien komfort, przede wszystkim nie będzie kolidować z jego codziennymi obowiązkami. Nie każdy chce aby jego nałogi były przedmiotem dyskusji w środowisku pracy czy sąsiedztwie. Dodatkowo podczas terapii online chory może liczyć na ciągłe wsparcie ze strony rodziny, której członkowie mogą być również obecni podczas spotkań. Wreszcie, decydując się na takie rozwiązanie nie trzeba ograniczać dostępności lekarzy do swojego miejsca zamieszkania. Można skorzystać z pomocy rekomendowanych specjalistów z całego kraju. Jest to ważne, ponieważ między pacjentem a terapeutą powinna się wytworzyć nić porozumienia, wtedy szanse na wyzdrowienie czy ograniczenie czynności nałogowych jest o wiele większe. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY