Ściana modlitwy

Potrzeba modlitwy

W dzisiejszym świecie nacisk kładziony jest na indywidualizm, radzenie sobie samemu z każdą sytuacją. Popularne jest stwierdzenie, że każdy jest kowalem własnego losu, a różne formy socjalizmu są często postrzegane negatywnie. Oczywiście ważne jest, aby potrafić i chcieć poradzić sobie w każdej sytuacji, jednak chrześcijanin nie powinien zamykać się na pomoc z zewnątrz. Jezus Chrystus mówi, że bez Niego, nic nie możemy zrobić. Warto więc przyjąć Boże priorytety i wartości, które przeczą temu, że we wszystkim należy radzić sobie samodzielnie. Ostatecznie nic nie możemy zrobić bez Jezusa Chrystusa i warto nastawić w ten sposób swoje serce, aby być gotowym przyjmować dary od Niego, a także składać dziękczynienie.

Gdzie prosić o modlitwę?

Prośby o modlitwę najlepiej przedstawiać innym chrześcijanom, braciom w Chrystusie. Można też prosić o modlitwę w Kościele. Jednak wobec postępu technologii, warto również rozważyć ścianę modlitwy w internecie. Na stronie internetowej Czytaj Biblię, znajdują się prośby modlitewne gdzie można zarówno modlić się o innych, jak również dodawać własne prośby. Ta strona zawiera zbiór potrzeb chrześcijan z całej Polski. Jeśli więc masz pragnienie modlić się o innych, jest to właściwe miejsce, aby znaleźć potrzeby braci i sióstr w Chrystusie. Możesz zakomunikować im też w prosty sposób, że się pomodliłeś o ich sprawę, klikając przycisk “pomodliłem się” – nie musisz już nic więcej robić, do nikogo pisać, jedno kliknięcie w przycisk wysyła anonimową informację do autora prośby o tym, że ktoś właśnie się pomodlił o jego sprawę. Możesz naturalnie wysłać własną prośbę o modlitwę, wypełniając kilka pól formularza. Prośba pojawi się jak tylko moderator strony przeczyta ją i zaakceptuje. Może więc zająć kilka godzin, zanim prośba pojawi się na stronie, ale chroni to przed pojawieniem się niewłaściwych treści na stronie.

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY