Uzależnienie od marihuany, jakie są objawy

Uzależnienie od marihuany, jakie są objawy

Przez długi czas nie było zgodności co do tego czy substancje wytwarzane w konopi powodują uzależnienie. W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku potwierdzono jednak na grupach testowych, że zespół uzależnienia od konopi spełnia kryteria ogólne podawane dla uzależnień. Osoby uzależnione od marihuany mają następujące objawy: częste intoksykacje, palenie podczas codziennych czynności niezależnie od okoliczności, zwiększenie tolerancji, kontynuowanie zażywania substancji w momencie, kiedy wykazuje ona wyraźną szkodliwość na życie i sytuację społeczną uzależnionego.

Badani ponadto podawali jako niepożądane skutki:

  • niemożliwość zaprzestania palenia, niekontrolowaną chęć;
  • poczucie winy z powodu nadużywania i wiążący się z tym zły stan emocjonalny;
  • odwlekanie;
  • ubytki pamięci;
  • brak pewności siebie;
  • objawy odstawienne;

Rozpoznanie uzależnienia prowadzi się na podstawie kryteriów zawartych w DSM-IV, natomiast stopień uzależnienia można określać za pomocą skali Sevenity of Dependence Scale. Rozpoczęcie leczenia może zacząć się od interwencji, której mechanizmy zapożyczone są z choroby alkoholowej, bądź samodzielnej decyzji uzależnionego. W przypadku tego typu uzależnienia najczęściej stosuje się tryb terapii ambulatoryjnej z udziałem terapii indywidualnej. 

Czym są konopie

Konopie to termin ogólny dla kilku preparatów otrzymywanych z rośliny Canabis sativa. Szczególnie z jej liści i pączków, te drugie są bogate w różnego typu kanabioidy. Najważniejszym składnikiem psychoaktywnym jest THC – delta-9-tetrahydrokannabinol. Wyroby nazywane marihuaną mają niższe stężenie tego związku, niż wyciąg z żywicy, czyli haszysz. Wszystkie odmiany substancji osiągają największą skuteczność farmakologiczną podczas spalania. 

Jak działa marihuana

W początkowej fazie palenia marihuany odczuwana jest euforia, której często towarzyszy gadatliwość, wzmożona chęć do śmiechu i przeżywania nietypowych sytuacji. U innych osób pojawić może się senność i pewne upośledzenie koordynacji ruchowej oraz koncentracji. Z punktu widzenia czysto fizycznego zaobserwować można zaczerwienie oczu, odczuwanie wzmożonego apetytu, suchość w ustach i przełyku. Możliwe jest również wystąpienie objawów paranoi i lęków, szczególnie w kontekście złamanego poprzez posiadanie narkotyków prawa. 

Palenie konopi traktowane jest w wielu kręgach jako niegroźne i dużo mniej szkodliwe niż picie alkoholu, stąd łatwo nie zauważyć kiedy przeradza się w nałóg. Wstępną diagnozą może być  test na uzależnienie od marihuany. 

Objawy uzależnienia od marihuany

Jeśli kontakt osoby z konopiami jest regularny, dochodzi do uruchomienia się mechanizmu uzależnienia, dokładnie tak samo jak w przypadku tak zwanych ciężkich narkotyków. Z punktu widzenia biologicznego długotrwałe palenie prowadzi do wzrostu ryzyka chorób układu oddechowego, szczególnie jeśli miesza się substancję z tytoniem. Przede wszystkim jednak na tym uzależnieniu cierpi zdolność koncentracji i uczenia się, osoby mają problem z zapamiętywaniem i wykonywaniem swojej pracy czy weryfikacji osiągnięć w nauce na dobrym poziomie. Istotny jest, często występujący, spadek motywacji. 

Niekorzystne skutki zdrowotne używania konopi

Mimo powszechności i można powiedzieć nawet popularności palenia marihuany oraz jej legalizacji w niektórych krajach, skutki zdrowotne nadużywania tego narkotyku nie są do końca zbadane. Do głównych potwierdzonych następstw należy występowanie lęku i dysforii oraz zaburzeń psychoruchowych i poznawczych. Jeśli u osoby występuje schizofrenia jej objawy mogą znacznie się nasilić. Palenie jest bardzo niebezpieczne u ludzi młodych ze stwierdzonym upośledzeniem funkcji poznawczych skutkującym problemami z nauką. Dodatkowe osłabienie możliwości pamięciowych oraz rozluźnienie nie wpływają pozytywnie na pracę intelektualną. Jeśli więc podejrzewasz u swojego dziecka nadużywanie substancji wytwarzanych z konopi (marihuana, haszysz) poleć wykonanie testu.

Kontrowersje odnośnie korzyści używania alkoholu i konopi

Pojawiają się opinie o prozdrowotnych działaniach zarówno alkoholu jak i konopi. Przyjęło się mówić, że czerwone wino jest dobre na serce, koniak wspomaga trawienie a piwo pomaga przeczyszczać nerki. Są to kwestie mocno sporne, w jakimś stopniu wskazane korzyści są prawdą. Natomiast z drugiej strony takie same efekty można uzyskać jedząc zdrową żywność bogatą w odpowiednie mikro- i makroskładniki. 

W przypadku konopi wyróżniono klika stanów, w których mogą one działać leczniczo:

  • wyniszczenie związane z wirusem HIV oraz niektórymi nowotworami,
  • ustąpienie bólu,
  • choroby neurologiczne jak m.in. stwardnienie rozsiane,
  • zmniejszenie skutków ubocznych podczas chemioterapii.

Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu używanie narkotyków może prowadzić i często prowadzi do uzależnienia. Może nawet szczególnie jeśli używa się danej substancji do zneutralizowania bólu. Problemem w Polsce są również kwestie prawne, palenie i posiadanie narkotyków jest karane. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY