Uzależnienie od narkotyków

Uzależnienie od narkotyków

Substancją nazywa się niezaliczany do pokarmów związek chemiczny, który wpływa po spożyciu na funkcjonowanie ludzi i zwierząt. Substancja psychoaktywna działa w mózgu, zmieniając nastrój, procesy myślowe i zachowanie. Ich naużywanie niesie za sobą poważne skutki socjalne oraz ekonomiczne, a w konsekwencji problemy ogólnospołeczne. Osoba pozostająca pod wpływem stanowią niejednokrotnie zagrożenie dla samych siebie w kontekście bezpośrednim, ale też pośrednim. Należy pamiętać, że narkotyki zawsze stanowią poważne ryzyko, jeśli podejrzewamy się o nadmierną do nich skłonność, wstępną diagnozę może dać test na uzależnienie od narkotyków.

Objawy po narkotykach

W zależności od grupy do jakiej należy dany narkotyk proces działania oraz skutki dla zdrowia i funkcjonowania człowieka są różne. Często też nie są to sygnały wyraźne i jednoznaczne co utrudnia zauważenie problemu u osób, które mają jeszcze swój nałóg pod kontrolą.  Zakładając, że osoba kontroluje dawki i moment zażywania substancji, początkowe fazy uzależnienia mogą przejść niezauważone nawet w bliskim środowisku. Stąd też fazy uzależnienia od narkotyków nie są proste do wyszczególnienia.

Następstwa zażywania heroiny

Charakterystycznym stanem po zażyciu heroiny jest błogostan i ustąpienie bólu. Można mówić również o euforii, ale raczej odczuwanej wewnętrznie bez konieczności nadmiernej ekspresji. Organizm może zareagować na przyjętą dawkę nudnościami, wymiotami czy zaparciami. Jeśli heroina zostanie przyjęta dożylnie w większej dawce osoba traci kontakt z rzeczywistością nie tracąc jednak świadomości. Dłuższe obcowanie z heroiną skutkuje dysfunkcjami seksualnymi, ryzykiem zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby oraz śmiercią z przedawkowania. Poza tym dochodzi do częściowego wyniszczenia organizmu, często dużego spadku masy ciała, anemii i upośledzenia narządów.

Następstwa zażywania kokainy

Kokaina jest substancją stymulującą, ma na celu nie rozluźnienie a właśnie stan zupełnie odwrotny. W wyniku zażycia substancji, wzrasta ciśnienie tętnicze krwi, wzmaga się czujność i skupienie, można zaobserwować wzrost energii, motywacji, podbudzenia seksualnego. Osoba pod wpływem ma rozszerzone źrenice, ma obniżony apetyt i wyższą temperaturę ciała oraz częstość oddechów. 

Co oczywiste, trzymanie organizmu w stanie ciągłej gotowości, problem ze zdrowym snem, niedojadanie prowadzi do zgubnych skutków dla ogólnej kondycji. Następstwem nadużywania kokainy bywają często zawały serca, udary mózgu, niewydolność oddechowa. Dodatkowo stan uzależnienia od kokainy jest mocno psychicznie obciążający, pragnienie zażycia kolejnej dawki jest bardzo silne, każdy chce poczuć się znów skupiony i pełnowartościowy. Jest to narkotyk popularny raczej w wyższych warstwach społecznych, często u ludzi chcących zwiększyć swoją produktywność i dyspozycyjność. 

Działanie amfetaminy na organizm

Amfetamina często towarzyszy scenariuszom związanym z rozrywką. Pozornie jej działanie jest zbliżone do kokainy. Osoba odczuwa euforię, podniesiony nastrój, rozpiera ją energia, ciśnienie krwi wzrasta. Towarzyszy jednak temu rozkojarzenie, niezdolność skupienia uwagi na dłuższy czas, szczękościsk, wzmożona potliwość, niemożność ustania w miejscu. Osoby po amfetaminie często charakterystycznie bujają się na boki, tupią nogami, mają rozbiegany wzrok.

W dłuższej perspektywie uzależnienie od tych narkotyków ma skutki i ryzyko dla zdrowia pokrywające się w większości z następstwami nadużywania kokainy. Dlatego też jeśli nawet wydaje się, iż narkotyk jest zażywany sporadycznie warto upewnić się jaki jest nasz stan, wykonując test na uzależnienie od narkotyków.

Jeśli chodzi o następstwami spożycia konopi, zajmujemy się szerzej w artykule o uzależnieniu od marihuany. 

Jak postępować z osobą uzależnioną od narkotyków

Osobę, która ma problemy z narkotykami należy traktować jak osobę chorą, nie jak osobę złą. Tak samo jak w przypadku leczenia uzależnienia od alkoholu wsparcie bliskich jest bardzo cenne. Budując wrogie relacje jeszcze bardziej oddalamy się od osoby uzależnionej. Należy przy tym pamiętać, że aby zdobyć środki oraz kolejną dawkę chory potrafi być bardzo przekonujący i zapewniać że jest to ostatni raz. Takim namową również nie można ulegać i wchodzi w rolę finansującego nałóg. Niezbędne jest przede wszystkim nakłonienie bliskiej osoby do rozpoczęcia terapii, często najkorzystniejszą opcją będzie terapia na oddziale zamkniętym. W miarę możliwości trzeźwi towarzyszący osobie w innym stanie świadomości powinni minimalizować jej narażanie się na problemy z prawem, przedawkowania czy doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku, agresji ze strony innych uzależnionych.

Ludzie niemający wsparcia ze strony bliskich i jednocześnie borykający się z problemem narkomanii często popadają w kolejne problemy w tym bezdomność, choroby przewlekłe, doraźne aresztowania. W związku z bardzo mocnym mechanizmem uzależnienia jaki wytwarza się wokoło narkotyków są to też osoby potencjalnie niebezpieczne. 

© 2021 MARLENA I DANIEL DĄBROWSCY